เมื่อราว 4,600 ล้านปีมาแล้ว เนบิวลาเป็นแหล่งกำเนิดของระบบสุริยะประกอบด้วยแก๊สและฝุ่นที่ส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจน รองลงมาคือฮีเลียม และธาตุต่างๆ ซึ่งเป็นสสารดั้งเดิมเจือปนกับสสารหใหม่ที่เกิดจากซูเปอร์โนวา ด้วยเหตุนี้เมื่อเนบิวลากลายเป็นระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์และบริวารจึงมีส่วนประกอบที่มีธาตุต่างๆ คล้ายคลึงกัน ส่วนสาเหตุที่เนบิวลายุบตัวเป็นระบบสุริยะน่าจะเกิดจากการกระแทกโดยปรากฎการณ์ซูเปอร์โนวาพร้อมด้วยแรงโน้มถ่วงภาพในเนบิวลาเอง

มวลสารส่วนใหญ่ของระบบสุริยะกว่าร้อยละ 99.8 กลายเป็นดวงอาทิตย์ มวลสารที่เหลือเล็กน้อยไม่ได้เคลื่อนเข้าไปรวมเป็นดวงอาทิตย์ แต่เคลื่อนหมุนวนเป็นแผ่นกลมแบนรอบดวงอาทิตย์ มวลสารเหล่านี้เคลื่อนวนจับกลุ่มเกิดเป็นดาวเคราะห์ บริวารดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และเศษวัตถุ ขนาดเล็กๆจำนวนมาก