1. เพื่อให้เข้าใจเรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ
2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ
3. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน
210510_Exam.jpg